Zapraszamy do udziału w projekcie


Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego realizują projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.


Gmina Kulesze Kościelne podpisała porozumienie, w wyniku którego utworzono  grupę szkoleniową również na terenie naszej gminy.


Projekt jest tak skonstruowany, aby w jego realizację włączyć w aktywne formy spędzania czasu, przeplatane nauką obsługi komputera przede wszystkim osoby pozostające już poza głównym nurtem życia zawodowego.

Każda grupa uczestników projektu zostanie objęta wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.) i animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Fecebooka, You Tuba oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zamieszkujące teren Gminy Kulesze Kościelne w wieku 65+ prosimy o kontakt do dnia 4 marca 2019 r. : Urząd Gminy Kulesze Kościelne pok nr 9, tel. 86 4769 010 w. 18 – Marta Kulesza


Łomżyńska Rada FSNT NOT jako partner projektu będzie realizatorem szkoleń na terenie byłego województwa łomżyńskiego i suwalskiego. Biuro projektu mieści się w Domu Technika NOT, ul. Polowa 45, pokój 208. Czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Szczegółowe informacje: http://notlomza.pl/projekt-pt-cyfrowy-senior/