Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od 5 000 euro do 15 000 euro.

Przedmiot zamówienia: usługa
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuleszach Kościelnych.

Zapytanie cenowe – dokumentacja projektowa
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuleszach Kościelnych.”