PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość ST dnia w godzinach
Łuniewo wielkie  (posesje od nr 1 do 17)

Ciechanowiec ul. Drohicka (od nr 5 do 88),  ul. Orzeszkowej Elizy (nr 21, 22 i 23),  ul. Armii Krajowej (nr 5)

09-604

09-339

18.07.2016 8.00-15.00

8.00-18.00

Bujenka (posesje nr 77 i 81)

Bujnowo (posesje nr 17a, 19, 25, 27, 31, 54, 56, 60 )

Ciechanowiec  Plac 3 Maja (od nr 3 do 14), ul. Wspólna (od nr 1 do 17), ul. Dworska (od nr 3 do 44), Stadion (nr 1), ul. Mickiewicza (nr 1 i 1A), ST 09-X853 Zakłady Ziemniaczane.

Gołasze Puszcza (kolonia posesje od nr 1 do 65),  Zawrocie Nowiny  (posesje od nr 1 do 9)

09-383

03-1465

09-336,         9-X853

9-304, 9-301 9-300

19.07.2016 8.00-15.00

7.00-14.00

8.00-18.00

10.00-14.00

Świrydy (posesje nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10a, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, maszt GSM

Niziołki Dobki (posesje od nr 1 do nr 23)

Koce Piskuły (posesje od nr 1 do 31)

Szpice Chojnowo , Boguty Pianki, Boguty Żurawie , Boguty, Trynisze Kuniewo, Trynisze Moszewo, Nowodwory  (od nr 15 do 21 A)

 

 

 

03-1390

09-263

09-401

9-X831, 9-974, 9-728, 9-817, 9-665, 9-370, 9-369, 9-368, 9-367, 9-366, 9-365

20.07.2016 7.00-14.00

8.00-14.00

8.00-15.00

8.00-10.00

oraz

18.00-20.00

Kobusy (kolonia posesje nr 24, 26, 28, 28)

 

09-403 21.07.2016     8.00-15.00
Wojtkowice Stare

Dołubowo (posesje nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 91, 92, 64, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 )

09-437

03-196

22.07.2016 8.00-15.00

7.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991