Przetarg nieograniczony
Kulesze Kościelne: Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00

ogłoszenie o zamówieniu remont i przebudowa

Projekt Budowlany Wykonawczy Chojane Piecki

Projekt Budowlany Wykonawczy ulice

Projekt Stałej Organizacji Ruchu

SIWZ droga ulice

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Chojane Piecki

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ulice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty droga