W dniu 12 września 2019 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem PODLASIE 19,

w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania,

w godz. 11.00 – 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych

za pomocą syren alarmowych.

Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.

Click here to add your own text