REPORTAŻ NIEMIECKIEJ TELEWIZJI ARD

Poniżej dostępny jest link do  reportażu o Polakach, którzy w ostatnich wyborach zagłosowali na prawicę. Materiał wyemitowano w pierwszym programie niemieckiej telewizji ARD w magazynie Weltspiegel. Autorką jest korespondentka Griet von Petersdorff.
Pani Marta Mojkowska (Telewizja Niemiecka ARD Studio Warszawa) w wiadomości skierowanej do Wójta Gminy napisała: “Chciałabym raz jeszcze serdecznie podziękować za gościnę, otwartość i czas, który nam Państwo poświęcili.
Życzę dalszych sukcesów, żeby Pańska praca dla Gminy przynosiła szybkie i dobre efekty. Chciałabym również złożyć życzenia spokojnych i radosnych Świąt i prosić o przekazanie ich również mieszkańcom całej Gminy.”