Rozeznanie cenowe prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający: Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,

adres e-mail:   tel./fax: 86 4 763512

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kulesze Kościelne z miejscowości  Stypułki Giemzino  14 do Szkoły Podstawowej „Jasny Cel”  Nr 12, 15-066  Białystok, ul. Bukowskiego 4 oraz dowóz do domu po zakończonych zajęciach i zapewnienie opieki dziecku podczas dowozu, w roku szkolnym 2016/2017.

rozeznanie cenowe dowóz dzieci

Protokol-dowóz Białystok