W związku z upływającą kadencją rad sołeckich Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania sołeckie, na których będą wybierani nowi sołtysi, omawiane sprawy najistotniejsze dla lokalnych społeczności oraz przedstawiane planowane inwestycje i sprawy bieżące gminy.