"Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim 
               zaprasza ochotników do służby przygotowawczej.
                     POZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA
         Jeszcze w tym roku możesz złożyć wniosek do służby przygotowawczej. 
                  Szkolenie to jest całkowicie bezpłatne, 
                nie powoduje żadnych zobowiązań wobec wojska, 
             natomiast umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej."