16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w Centrum Kulturalno Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych

odbyło sie spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich KULESIANKI .

Podczas spotkania panowała radosna i rodzinna atmosfera

w której udział wzięli członkinie KGW KULESIANKI, Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki

oraz Wikariusz Parafi Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych Ks. Łukasz Dawidowicz.

Wszystkich uczestników spotkania opłatkowego przywitała

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich KULESIANKI Krystyna Grodzka.

Przewodnicząca KGW KULESIANKI złożyła życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy Stefan Grodzki życzył wszystkim obecnym na spotkaniu

zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych

oraz wręczył w ramach podziękowania za pomoc przy organizacji wizyty Prezydenta RP 

na ręce Przewodniczącej KGW pamiątkowy obraz Gminy Kulesze Kościelne

podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 

Czas umilał zespół KULESIANKI BAND wykonując kolędy.

Zapraszamy do fotorelacji w wykonaniu Weroniki Płońskiej.\