Wójt Gminy Kulesze Kościelne w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kulesze Kościelne informuje, że w dniu 09 lipca 2019 r. został wysłany wniosek do Wojewody Podlaskiego ws. Powołania Komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Kulesze Kościelne. Szacowanie strat rozpocznie się w momencie powołania komisji przez Wojewodę.
Wnioski producentów rolnych będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne (pokój numer 10).

zalacznik_nr_1-wniosek_producenta_rolnego