Realizacja projektu pn. Termomodernizacja budynku szkolnego w gminie Kulesze Kościelne

Projekt ma na celu kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych wraz z montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach projektu cały budynek zostanie docieplony zewnętrznie, część podziemna, nadziemna i stropodachy. Zostanie również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w miejscach gdzie straty ciepła są znaczące. W dalszej części zostanie przeprowadzona modernizacja całego systemu ogrzewania , bez wymiany samego źródła ciepła (kotła olejowego). Zmodernizowana zostanie także instalacja c.w.u., a do jej zasilania zostaną wykorzystane Odnawialne Źródła Energii, czyli powietrzna pompa ciepła oraz dwa kolektory fotowoltaiczne. Uzupełnieniem całości projektu będzie modernizacja systemu wentylacyjnego budynku.

Celem projektu jest znaczące poprawienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół poprzez zminimalizowanie strat ciepła na przegrodach zewnętrznych, w systemie c.o. oraz zastosowanie OZE do przygotowania c.w.u.  co zredukuje zużycie energii elektrycznej.