Szanowni Mieszkańcy Gminy Kulesze Kościelne!

Urząd Gminy Kulesze Kościelne informuje,

że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

z wnioskiem o dofinansowanie zadania

pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów powinni złożyć

do Urzędu Gminy Kulesze Kościelne wniosek o udział w w/w programie w terminie do dnia 6 listopada 2019 roku.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne

oraz do pobrania w zakładce poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokojach nr 7 i 13 lub pod numerem tel. 864769010 wew. 22 i 18.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kulesze Kościelne dotacji z NFOŚiGW w Warszawie,

zadanie nie będzie realizowane.

Akcja ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Kulesze Kościelne pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku. Zachęcamy do wypełnienia deklaracji.

folia-deklaracja-1