Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.