Józef Grochowski

Józef Grochowski

Wójt Gminy Kulesze Kościelne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kulesze Kościelne. Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje przyczynią się do bliższego poznania naszej Gminy oraz pracy miejscowego samorządu.

Gmina Kulesze Kościelne jest jedną z najmniejszych gmin powiatu. Jej teren zamieszkuje ogółem 3.313 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 29 osób/kmkw. Powierzchnia gminy wynosi 11527 ha. System osadniczy gminy tworzą 32 sołectwa. Gmina położona jest w zasięgu oddziaływania miasta powiatowego Wysokie Mazowieckie.

Nasza gmina jest typowo rolniczą, z rozwiniętą hodowlą bydła mlecznego. Gleby nie są tu najlepsze, ale wyróżniamy się w regionie wysokotowarową produkcją mleka. Brak dużych zakładów przemysłowych pozwolił na zachowanie nieskażonego środowiska naturalnego. Walory krajobrazu oraz unikatowy urok obszarów leśnych, które stanowią ok. 25% powierzchni gminy, czynią ten teren atrakcyjnym dla turystów szukających relaksu i odpoczynku.

Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju zarówno gminnej infrastruktury jak i różnorodnych inicjatyw naszych mieszkańców.  Teren naszej gminy ma bogatą przeszłość historyczną, ale również możemy się pochwalić dużymi osiągnięciami czasu teraźniejszego. Cały czas dążymy aby w naszej gminie żyło się i pracowało ludziom coraz lepiej. Zapraszam do nas, znajdziecie tu Państwo nie tylko ciszę i spokój ale życzliwych i gościnnych ludzi, czystą wodę, lasy z bogatą florą i fauną, pełne jagód i grzybów oraz zabytki świadczące o historii naszej Małej Ojczyzny.

O ożywieniu gospodarczym świadczą widoczne inwestycje szczególnie drogowe, wodno – ściekowe, budowlano-remontowe, edukacyjne i  kulturalno – sportowe. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia środków unijnych. W ostatnich latach główne inwestycje to: budowa i remonty dróg gminnych i powiatowych, budowa hali sportowej i boisk, modernizacja stacji wodociągowej w Kuleszach Kościelnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa placów zabaw oraz  renowacja stawów. Pozyskane środki unijne wykorzystaliśmy również na remont i doposażenie byłej remizy, na bazie której powstało Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Wsi w Kuleszach Kościelnych. Zadaniem Centrum jest stworzenie infrastruktury edukacyjno-kulturalnej i sportowej. Główna sala Centrum stała się punktem spotkań mieszkańców Gminy, którzy z czasem zostali zrzeszeni w różnych kołach zainteresowań. Na chwilę obecną przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Kuleszach Kościelnych istnieją i działają : Zespół muzyczny „Rokietnica”, Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”, Klub Seniora.

Zapraszam więc serdecznie do odwiedzenia naszej aktywnej i rozwijającej się gminy oraz nawiązania kontaktów z mieszkańcami i przedsiębiorcami, gościnnymi Gospodarzami tutejszego terenu.