27 listopada 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w Gminie Kulesze Kościelne,

podczas której wziął udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami gminy na hali sportowej

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.

Prezydent RP Andrzej Duda serdecznie podziękował mieszkańcom gminy za ogromne wsparcie podczas wyborów prezydenckich ponad 4 lata temu:

“Przyjechałem, żeby podziękować za zaproszenie i za zaufanie, za to, że 4,5 roku temu obdarzyliście mnie państwo tym zaufaniem i dzięki państwa głosom mogłem, przez 4,5 roku, sprawować ten niezwykle zaszczytny urząd, jakim jest misja, służba prezydenta RP dla rodaków i dla ojczyzny”

Prezydenta RP Andrzeja Dudę przywitał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki.

W swoim przemówieniu  Wójt  poinformował o wyjątkowej okazji do spotkania.

“Mamy zaszczyt gościć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę!

Witamy bardzo serdecznie Panie Prezydencie!

Dzisiejszy dzień pozostanie ważną datą w historii Kulesz Kościelnych.

Najwyższy przedstawiciel władz państwowych odwiedził bowiem jedną z najmniejszych gmin w Województwie Podlaskim.

Jednak to nie wielkość gminy ma znaczenie.

Panie Prezydencie, przyjechał Pan do najlepszych rolników i największych producentów mleka na Podlasiu. 

Możemy pochwalić się także zdolną młodzieżą, prężnie działającą Ochotniczą Strażą Pożarną, kołem gospodyń wiejskich,

klubem seniora i od niedawna klubem sportowym.

Nasza gmina jest więc ostoją najlepszych tradycji polskiej wsi.

Jednak przede wszystkim, witają dziś Pana wspaniali, dzielni i pracowici ludzie – mieszkańcy naszej gminy.

To ludzie o mocnych korzeniach – większość rodzin mieszka tu od wieków i przez kolejne pokolenia przekazuje

prawdziwie polskie wartości: wiarę w Boga, umiłowanie ziemi oraz uczciwej, ciężkiej pracy.

Szanowny Panie Prezydencie jest Pan wśród przyjaciół! 

Pańska wizyta bez wątpienia wnosi nowa energię i radość, że to właśnie nas zechciał Pan odwiedzić. 

To w końcu tutaj otrzymał Pan prawie 94 % poparcia w ostatnich wyborach.     

Panie prezydencie serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie i życzymy, aby ta wizyta umocniła również Pana

w przekonaniu, że kroczy Pan w swoich działaniach właściwą drogą.

Wszystkiego dobrego !” – powiedział Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

W otwartym spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą udział wzięło wielu znakomitych gości min:

Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski,

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,

Łukasz Siekierko – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,

Jan Bolesław Perkowski – Starosta Białostocki,

Dariusz Sapiński- Prezes SM Mlekovita,

Posłowie i senatorowie min:

Lech Kołakowski – Poseł na Sejm RP,

Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP,

Jacek Bogucki – Senator RP,

Mariusz Gromko – Senator RP,

Marek Komorowski – Senator RP,

płk Sławomir Kocanowski – dowódca I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

Członkowie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

Wójtowie z sąsiednich Gmin oraz Burmistrzowie,

Paweł Grodzki – Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne,

Radni Rady Gminy Kulesze Kościelne oraz Sołtysi,

Jolantyna Kamińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych,

Ks. Bogdan Malinowski – Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

oraz Ks. Wikary Łukasz Dawidowicz.

Mieszkańcy Gminy Kulesze Kościelne mieli możliwość porozmawiać z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wizyty Prezydenta RP oraz fotorelacji.

https://www.youtube.com/watch?v=4c-Q6vxcXUA

             Click here to add your own text