Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Oferenci mogą składać pisemne oferty w terminie do 28.08.2019 do godz. 16 °° w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne,

                           ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne (pokój nr 10). (pokój nr 10).

W przetargu obowiązują dodatkowe warunki z którym można się zapoznać

w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, (pokój nr 9) w terminie do 28.08.2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2019 r godz. 10  °° w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne,

ul. Główna 6, sala konferencyjna, ( część jawna przetargu).

Przetarg-pisemny-nieograniczony-1