WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły:  Ogłoszenie Wójta Gminy (1)