Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza do udziału w wyborach delegatów do Izb Rolniczych.

Wszyscy płatnicy podatku rolnego oraz wszystkie osoby uprawnione do głosowania będą 28 lipca 2019 r.

od godz.8.00 do godz.18.00 wybierać swoich przedstawicieli do Izb Rolniczych.

Lokal wyborczy znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne ( pokój Urzędu Stanu Cywilnego – parter)

ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne.

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Grodzki Paweł

             2. Wnorowski Wiesław

                 3. Kalinowski Arkadiusz