WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) informuje, iż wykaz nieruchomości gruntowych  położonych w obrębie wsi :  Chojane Sierocięta działka Nr 95 i działka Nr 36/2, Faszcze działka Nr 13 i działka Nr 11,  Gołasze Dąb działka Nr: 172, działka Nr 123 i działka Nr 106, Grodzkie Szczepanowięta działka Nr: 55/2, Kalinowo Solki działka Nr 50, Nowe Kalinowo działka Nr: 43, działka Nr 50/2 i działka Nr 59, Kulesze Podlipne działka Nr 12/2,  przeznaczonych do sprzedaży jest wywieszony na okres 21 dni w dniach od 06.06.2019 r. do 27.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne.

Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, pokój nr 9, tel. 86 4769010 wew. 18.


Załącznik nr 1 do zarządzenia 2019