ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Kulesze Kościelne”

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 5 000 euro .
Przedmiot zamówienia: usługa

wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Kulesze Kościelne .

Protokol na tablice