19 marca 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych odbyła się XII sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne VII kadencji.

Podczas sesji nastąpiło m.in. przyjęcie protokołu z XI sesji, sprawozdanie z prac Wójta Gminy, sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał z XI sesji RG, rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2016 r., przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2016 r.

Miłym akcentem sesji były życzenia imieninowe, jakie Wójtowi Gminy Panu Józefowi Grochowskiemu złożyli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.