W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023. We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy.


Podczas sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2019 roku Wójt Gminy Stefan Grodzki podziękował ustępującym sołtysom, którzy w ubiegłych latach angażowali się w działalność społeczną.


Nowo wybrani sołtysi otrzymali tablice “SOŁTYS”.


Wójt Gminy przekazał życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Życzył udanej współpracy, wytrwałości i skutecznej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.
Wszyscy sołtysi otrzymali teczki na dokumenty. Wykonano również pamiątkowe zdjęcia.Zapraszamy do obejrzenia galerii.


Fot. Weronika Płońska