Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

serdecznie zaprasza

do udziału w II edycji Konkursu

„Zasłużony dla edukacji ekonomicznej”

statuetka

Kandydatury należy zgłaszać:

Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas imprezy plenerowej pn. „150 lat z Powiatem Wysokomazowieckim” 4 września 2016 r.

                                                                    

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pamiątkowej statuetki “Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” znajdują się w Regulaminie Konkursu

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem już po raz drugi serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur osób oraz instytucji lub firm zasłużonych dla edukacji ekonomicznej. Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży jest bowiem inwestycją w nowe lepsze jutro naszego społeczeństwa. Stąd też w trosce o nasze lokalne społeczeństwo, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędem Gminy w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Kuleszach Kościelnych, zapraszamy do udziału w II już edycji Konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej”. Idea naszego Konkursu wpisuje się w jeden z głównych obszarów działalności Narodowego Banku Polskiego, jakim jest działalność edukacyjna i informacyjna. Stąd też tegoroczna edycja Konkursu będzie odbywała się we współpracy z Oddziałem Okręgowym NBP w Białymstoku, który zaszczyci nas swoją obecnością podczas rozstrzygnięcia Konkursu oraz uroczystego wręczenia statuetek Laureatom Konkursu.

Podczas II edycji Konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” symboliczną statuetką zostaną uhonorowane osoby i instytucje lub firmy otwarte na potrzeby młodego człowieka w zakresie edukacji ekonomicznej. W ten sposób mamy możliwość zainspirować nasze lokalne społeczeństwo do włączania się w podjętą akcję edukacyjną, a także podkreślić zasługi i docenić tych, którzy swoją postawą i działalnością zasłużyli się w podnoszeniu świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży. Zapraszamy do tego, abyście Państwo również doceniali i motywowali zarazem osoby i instytucje/firmy aktywne w tym zakresie, którym zależy na naszych dzieciach i młodzieży – za ich działalność, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój świadomości ekonomicznej wśród naszej lokalnej społeczności.