Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.

Spotkanie obejmuje analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane będą również grupy docelowe, do których kierowane będzie wsparcie i wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Przedyskutujemy również rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii.

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów tworzących LGD: społeczny – organizacje społeczne, mieszkańcy obszaru, publiczny, gospodarczy.

Data i miejsce spotkania:

Kulesze Kościelne,  28.09.2015 , Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych,  godz. 12.30 -14.30