Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm).

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-127-43- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.

zapytanie cenowe klimatyzator

Protokol na klimatyzator