Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164).

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-127-43- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

    1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.
    1. Przedmiot zamówienia: Roleta zewnętrzna antywłamaniowa ze sterowaniem elektrycznym wraz z montażem.

zapytanie cenowe klimatyzator +roleta

Zamawiający – Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22.07.2016 r. Nr 271.5.2016 na: Dostawę i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni; Roletę zewnętrzną antywłamaniowa ze sterowaniem elektrycznym wraz z montażem

unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku postępowania ofertowego nie został wybrany Wykonawca.

Jednocześnie informujemy, iż zostanie ogłoszone nowe zapytanie.