Rozeznanie cenowe prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający: Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,

adres e-mail:  tel./fax: 86 4 763512

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kulesze Kościelne z miejscowości:

Kulesze Litewka (kolonia) – 2 dzieci;

Nowe Wykno – 1 dziecko;

Faszcze – 1 dziecko,

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dąbrowie Moczydłach 2, 18-210 Szepietowo oraz dowóz do domu po zakończonych zajęciach i zapewnienie opieki dzieciom podczas dowozu, w roku szkolnym 2016/2017.

Rozeznanie cenowe