Zamawiający :
Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne NIP 722-127-43- 43
Zaprasza do złożenia oferty cenowej :

Na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą :
Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

kulesze-koscielne-koncepcja-zagospodarowania-terenu-model

kulesze-koscielne-koncepcja-zagospodarowania-opis

kulesze-koscielne-projekt-zagospodarowania-terenu-placu

zapytanie-cenowe-projekty-plac

odpowiedzi-na-pytania-dokum-projektowa

pytania-i-odpowiedzi-2-dokum-projektowa

protokol-na-dokumentacje-zag-placu