Znak sprawy : 271.10.2016 Kulesze Kościelne 20.10.2016
Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz.2164 z póź.zm)
Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne NIP 722-127-43-43
Zaprasza do złożenia oferty cenowej :
1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Kulesze Kościelne w okresie zimowym 2016/2017.

zapytanie-cenowe-odsniezanie-2016-2017

oferta-na-odsniezanie-2016

umowa-2016

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej od 5 000 do 15 000 euro

Przedmiot zamówienia: robota budowlana/dostawa/usługa *
wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Kulesze Kościelne w okresie zimowym 2016/2017

protokol-na-usluge