Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)
I. Zamawiający: Urząd Gminy Kulesze Kościelne
Adres Kulesze Kościelne ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne e-mail. , faks 86 4763-512
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 35 000 litrów na sezon grzewczy 2016/2017 do ogrzewania budynku gminy Kulesze Kościelne ,Ośrodka Zdrowia ,Gminnej Biblioteki Publicznej . Zamawiający żąda by olej opałowy lekki spełniał wartość opałową nie mniejszą niż 42600 KJ/kg, zawartość siarki do 0,2 %.

zapytanie-na-dostawe-oleju

protokol-na-olej-2016