Wykonanie mapy podkładowej do celów projektowych dla działki Nr 99/2 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo Biki w skali 1:1000 lub 1:500 wedle zasobów geodezyjnych.

formularz cenowo ofertowy

zapytanie ofertowe