ZARZĄDZENIE NR 2.2018

WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 13 lutego 2018 r.

 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów

 uzupełniających sołtysa sołectwa  Nowe Wykno


 Treść zarządzenia : ZARZĄDZENIE NR 2