ZŁOTE GODY

W dniu 05 czerwca 2016 r. w naszej gminie odbyła się Uroczystość Złotych Godów 18- stu par małżeńskich.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zbiegł się z Festynem Św. Rodziny zorganizowanym w Parafii Kulesze Kościelne z okazji Dnia Dziecka.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą świętą odprawioną w intencji małżonków, w kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych, pod przewodnictwem Ks. Dr Jacka Kotowskiego – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Łomży. Podczas mszy nastąpiło ponowienie ślubów małżeńskich przez Jubilatów.

Po mszy świętej wszyscy zgromadzili się na placu parafialnym. Pan Józef Grochowski Wójt Gminy  w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , udekorował dostojnych małżonków medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Zwrócił się również do par małżeńskich z serdecznymi gratulacjami, że dotrzymali złożonego przed pięćdziesięciu laty zobowiązania o wytrwaniu we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. W swoim przemówieniu podkreślił wartość rodziny w społeczeństwie i życzył Jubilatom długich, pogodnych lat życia w zdrowiu i szczęściu w otoczeniu najbliższych, oraz świętowania kolejnych jubileuszy.

W dalszej części uroczystości dostojni małżonkowie, księża i zaproszeni goście spotkali się na słodkim poczęstunku w sali parafialnej. Tej niecodziennej i podniosłej atmosferze towarzyszyło dużo ciepłych słów, życzeń , kwiaty, listy gratulacyjne i skromne upominki.

JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA OBCHODZIŁY NASTĘPUJĄCE PARY:

Sokołowscy Jan i Irena

Choińscy Czesław i Jadwiga

Grodzcy Stanisław i Alina

Faszczewscy Kazimierz i Krystyna

Gołębiewscy Jan i Jadwiga

Wróblewski Zygmunt i Wiktoria

Krajewski Henryk i Kazimiera

Grodzcy Kazimierz i Halina

Orzechowscy Jan i Teresa

Kalinowscy Eugeniusz i Regina

Grabowscy Jan i Krystyna

Kulesza Władysław i Irena

Kulesza Witold i Wiesława

Worowscy Mieczysław i Janina

Piętka Antoni i Helena

Choińscy Stanisław i Marianna

Kalinowscy Henryk i Irena

Kalinowscy Julian i Irena